Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDostęp do rynku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-20 21:57:04
włochy

Dostęp do włoskiego rynku polskich towarów i usług

Dostęp do włoskiego rynku polskich towarów i usług

Warunki dostępu dla polskich towarów i usług wynikające z włoskich przepisów (licencje, zezwolenia, kwalifikacje, wpisy na listy zawodowe) są identyczne dla wszystkich eksporterów i przedsiębiorców z UE. Po zniesieniu w sierpniu 2006 roku okresu przejściowego na swobodny przepływ pracowników, obywatele i firmy polskie nie mają ograniczenia w dostępie do włoskiego rynku pracy. Procedury związane z założeniem działalności gospodarczej są takie same dla Polaków, jak dla innych obywateli UE. Nie występują też problemy dotyczące zatrudniania we Włoszech polskich pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, salowych itp). Duże zainteresowanie rynkiem włoskim okazują firmy polskie, świadczące usługi w charaktarze podwykonawcy - głównie w sektorze budowlanym i pracach montażowych. Obywatele polscy chcący założyć we Włoszech działalność na zasadzie samozatrudnienia mogą spotkać się z licznymi problemami przy rejestracji firmy w lokalnych izbach handlowo-przemysłowych i urzędach pracy. Często problemy te powodowane są przez obywateli polskich i wynikają z nieznajomości języka włoskiego, prawodawstwa i procedur stosowanych przez administrację włoską. Obowiązujące we Włoszech prawo jest bardzo skomplikowane, a rejestracja firmy wymaga zazwyczaj skompletowania wielu dokumentów. Przedsiebiorcy włoscy, prowadzący nawet jednoosobową firmę, korzystają najczęściej z usług doradców finansowych i handlowych. Również dla przedsiębiorców z Polski korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które doradząją najlepszą formę działalności i zajmują się załatwianiem wszystkich formalności, co skraca procedurę i pozwala uniknąć nieprawidłowości już na etapie planowania działalności gospodarczej we Włoszech.

Firmy polskie często potrzebują pomocy w uzyskaniu informacji od włoskich władz administracyjnych. Prośby te, oprócz sektora rolno-spożywczego, dotyczą m. innymi problemów transportowych, wymaganych przez prawo certyfikatów dla urządzeń technicznych, warunków używania mierników radioaktywnych, sposobu utylizacji wyrobów azbestowych, norm technicznych, itp. Spadła również ilość zapytań dotyczących mechanizmów i wymaganej dokumentacji w dostawach polskich towarów do Włoch. Jest to wynikiem m. innymi istnienia internetowej stron, na których zainteresowani rynkiem włoskim eksporterzy i producencji mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi współpracy z tym rynkiem.

Nie odnotowywuje się żadnych interwencji strony włoskiej dotyczących jakości polskich towarów i usług, co świadczy o coraz lepszej ich jakości i stosowania przez producentów i eksporterów wymogów włoskich konsumentów i użytkowników. Coraz częściej polskie produkty konkurują na włoskim rynku z produktami renomowanych firm włoskich i zagranicznych.

Tradycyjnie, dużym zainteresowaniem partnerów włoskich cieszy się polski sektor mięsny, jednak należy podkreślić zwiększenie zainteresowania także innymi produktami spożywczymi– sokami owocowymi, słodyczami, alkoholami, wyrobami mleczarskimi oraz produktami niszowymi, głównie niektórymi polskimi produktami regionalnymi.

Włoscy konsumenci interesują się coraz częściej polskimi wyrobami ze szkła artystycznego, ale w tym sektorze należałoby nasilić działania promocyjne i uaktywnić polskich producentów.

W coraz większym stopniu przedsiębiorcy włoscy wykazywali zainteresowanie transferem nowoczesnych technologii i udziałem w pracach innowacyjnych. Jest to dobra okazja zarówno do wykorzystania funduszy strukturalnych służących zwiększeniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak i do pozyskania nowoczesnych włoskich technologii, głównie w zakresie nanotechnologii oraz w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Po stronie barier w polskim eksporcie do Włoch należy wymienić słabą znajomość polskiej oferty eksportowej oraz brak rozpoznawalności polskiej marki. Włosi nadal nie postrzegają Polski jako kraju przedsiębiorczego, dynamicznego i nowoczesnego, producenta szerokiej gamy produktów przemysłowych o znakomitym wzornictwie i jakości. Polskie firmy są natomiast dobrze postrzegane jako kooperanci firm włoskich w różnych dziedzinach, co często bywa wstępnym etapem uruchomienia procesu eksportu.

Inną barierą dla polskiego eksportu są wysokie wymagania rynku włoskiego co do jakości oraz wzornictwa. Włochy są światowym liderem jeśli chodzi o wzornictwo przemysłowe i nie wszystkie polskie wyroby spełniają te wymagania. Odczuwalny też jest brak marki, która identyfikowałaby określone produkty jako Made in Poland.

Trudności w eksporcie polskich towarów są również wynikiem słabej znajomości rynku włoskiego (popytu, upodobań konsumenta, cen, działań potencjalnych konkurentów, słabe rozpoznanie kanałów dystrybucji), co przekłada się na źle przygotowane oferty handlowe i cenniki, zbyt wysokie ceny, traktowanie wszystkich rynków zbytu w jednakowy sposób, stosowanie sztywnych terminów płatności. Polskie firmy bardzo niechętnie inwestują w promocję na rynku włoskim.