Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodstawowe kwestie prawne dot. kontraktów handlowych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-20 21:55:39
włochy

Problematyka kontraktów (umów) jest przedmiotem V Księgi- „Zobowiązania” włoskiego kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Przepisy ogólne mieszczą się w art. 1321 do 1469 k.c., poszczególne rodzaje kontraktów (umów) uregulowane są w kolejnych przepisach k.c.

Problematyka kontraktów (umów) jest przedmiotem V Księgi- „Zobowiązania” włoskiego kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Przepisy ogólne mieszczą się w art. 1321 do 1469 k.c., poszczególne rodzaje kontraktów (umów) uregulowane są w kolejnych przepisach k.c.

Zwrócenie uwagi na podstawę prawną zawierania umów we Włoszech jest istotne z punktu widzenia oceny skuteczności i ważności zawartej pomiędzy stronami umowy, w szczególności wówczas, gdy zamierzamy dochodzić we Włoszech wierzytelności na podstawie zawartego z podmiotem włoskim– spółką lub firmą- kontraktu.

Na podstawie zatem doświadczeń WPHI w pomocy udzielanej Państwu przy ściąganiu wierzytelności na terenie Włoch zwracamy uwagę na to, aby:

-kontrakt miał formę pisemną

-wskazane było miejsce i data jego zawarcia

-zawarte były w nim imiona i nazwiska lub dane firm– kontrahentów. Celowe jest sprawdzenie, czy dana osoba lub firma podaje właściwe dane, albo na podstawie dowodu tożsamości, albo dokumentów świadczących o istnieniu firmy. W tym drugim przypadku, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy sprawdzić firmę za naszym pośrednictwem w rejestrze właściwej terytorialnie izby handlowej lub poprzez wywiadownię

-został dokładnie określony przedmiot kontraktu, podanie jego cech, jeżeli mamy do czynienia z produktem oznakowanym ( np. jego danych numerycznych, jeżeli takimi dysponujemy),

-wskazany został termin dostawy

-wskazany został termin i sposób płatności (np. gotówką, przelewem, wskazanie banku i numeru konta)

-został precyzyjnie zdefiniowany sposób dochodzenia roszczeń – albo poprzez ogólne odesłanie do przepisów, które mają mieć zastosowanie, albo poprzez wskazanie właściwego sądu

-aby kontrakt został podpisany przez jego strony.

Brak któregokolwiek z powyższych elementów kontraktu będzie skutkował niemożnością ściągnięcia wierzytelności w przypadku nierzetelności włoskiej firmy.

 

UWAGA:

-kontrakt winien być sporządzony na piśmie, przestrzegamy przed realizacją kontraktów przesłanych w formie faxu, maila lub realizowanych na podstawie telefonicznego zamówienia;

-nie jest kontraktem zamówienie sporządzone na targach, na które składa się lista zamówionych przez polską firmę produktów oraz pieczątki firm polskiej i włoskiej

-przestrzegamy ponadto przed dokonywaniem dostawy towaru jakiejkolwiek wartości bez uprzedniego sprawdzenia, czy firma w ogóle jest zarejestrowana we właściwej izbie handlowej i czy prowadzi działalność

-radzimy zachować ograniczone zaufanie w stosunku do pośredników nakłaniających do zawarcia kontraktu „znających” firmę włoską

-radzimy nie podpisywać żadnych dokumentów związanych z zawieranym kontraktem, których treść jest niezrozumiała ze względów językowych lub prawnych.