Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWłochy

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Świadczenie usług w innym państwie członkowskim UE

Opracowanie przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki na potrzeby polskich przedsiębiorców importujących/eksportujących usługi. Dodał : Piotr Sajdak | 21.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Logistyka

We Włoszech istnieje wiele firm świadczących usługi logistyczno-transportowe na zlecenie zainteresowanych klientów. Firmy te gotowe są pomóc za odpowiednią opłatą w opracowaniu logistyki działalności danej firmy. Firmy logistyczne służą również pomocą w doborze kadry zarządzającej i kierowniczej. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Poradnik-zwyczaje handlowe we Włoszech

Hotele i gastronomia Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Dostęp do rynku

Dostęp do włoskiego rynku polskich towarów i usług Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Podstawowe kwestie prawne dot. kontraktów handlowych

Problematyka kontraktów (umów) jest przedmiotem V Księgi- „Zobowiązania” włoskiego kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Przepisy ogólne mieszczą się w art. 1321 do 1469 k.c., poszczególne rodzaje kontraktów (umów) uregulowane są w kolejnych przepisach k.c. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Praktyczne aspekty handlu produktami spożywczymi we Włoszech

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych zagadnień, których stosowanie w praktyce handlowej może budzić wątpliwości. Autorki tekstu zwracają uwagę na regulacje włoskiego ustawodawstwa oraz prawa UE, na które polski przedsiębiorca wytwarzający produkty spożywcze i prowadzący ich sprzedaż do Włoch powinien zwrócić szczególną uwagę na etapie planowania sprzedaży i negocjowania warunków umowy. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

W ramach strategii rządu mającej na celu pozyskiwane zagranicznych inwestorów, w roku 1999 została powołana agencja Invitalia (w pełnym brzmieniu Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Krajowa Agencja ds. Przyciągania Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstw), która podjęła działalność w lipcu 2000 r. Realizuje ona swoją działalność poprzez sieć 17 spółek regionalnych oraz 6 spółek projektowych, ukierunkowanych na szczególne rodzaje działalności w sektorach uznanych za strategiczne dla rozwoju Włoch. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Współpraca inwestycyjna–polskie inwestycje we Włoszech. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Gospodarka, działy gospodarki i ich udział w PKB

Gospodarka Włoch - podstawowe dane. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor kosmetyczny

Jak podaje włoskie stowarzyszenie firm kosmetycznych Cosmetica Italia wstępna analiza danych za 2013 r. oraz prognozy na 2014 r. nie są zbyt optymistyczne dla sektora. Tak więc w świetle nieznaczenie malejącej konsumpcji na rynku wewnętrznym i prognozy dalszych jej spadków w 2014 r., rosnącego znaczenia nabiera eksport. Wartość produkcji na koniec 2013 r. wyniosła 9 300 mln euro, a wartość eksportu 3 200 mln euro. Ponadto na koniec 2013 r. wartość sprzedanych we Włoszech kosmetyków szacuje się na 9 400 mln euro (spadek 1,3% w porównaniu do 2012 r.). Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor biżuterii z bursztynu

Wartość produkcji branży jubilerskiej we Włoszech to 6,3 mld euro z czego 75% przeznaczane jest na eksport. Największy popyt, choć stopniowo malejący, na wyroby jubilerskie odnotowuje się w północno-zachodniej i północno-wschodniej części Włoch. Sektor składa się w większości z małych firm rodzinnych (jedynie 15% to spółki kapitałowe). Zatrudnienie w sektorze znajduje 35 tys. osób. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor nautyczny

Sektor nautyczny we Włoszech w bardzo silnym stopniu odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Jak wynika z ostatnich dostępnych statystyk, wartość produkcji krajowej w 2012 r. przeznaczona na rynek wewnętrzny spadła o 57,3% w porównaniu do 2011 r., a na eksport o 29,6%. Z kolei całkowite obroty sektora zmalały o 36,6%. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor okien i drzwi

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Izbę Handlową w Weronie, wartość rynku okien i drzwi we Włoszech w 2012 r. wyniosła 5 mld euro. Najwięcej podmiotów operuje w sektorze okien metalowych (ok. 14 351 firm), drewnianych (ok. 5600 firm w 2012 r.), a następnie PCV (441 firm). Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor motoryzacyjny

Włoski sektor motoryzacyjny, podobnie jak w większości innych krajów UE, pozostaje w kryzysie. W ciągu roku sprawozdawczego, zgodnie z danymi związku producentów samochodów UNRAE, odnotowano 1.303.534 nowo zarejestrowanych samochodów, w porównaniu do 1.403.010 w roku 2012 (-7%). Jest to tendencja, która utrzymuje się od 2007 roku, przy czym w okresie 2007-2013 ilość zarejestrowanych samochodów rocznie spadła aż o 47%. Kryzys dotyczy również sektora jednośladów. W tym samym sześcioletnim okresie sprzedaż motorów spadła 66,3%, sprzedaż skuterów o 63%. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor odzieżowy

Według danych Włoskiej Federacji Przemysłu Odzieżowego i Modowego , „Sistema Moda Italia’’, sektor w 2013 roku wychodził z kryzysu. Obroty spadały nieznacznie - w sumie o 1,9 % (-2,9 % sektor tkanin, +0,4% sektor odzieżowo - modowy) osiągając wartość na poziomie 50,1 mld euro. W porównaniu z rokiem 2012, gdzie obroty spadły o 3,2 % włoska organizacja zauważyła ożywienie gospodarcze w tej branży. Eksport, który w 2012 roku spadł o 0,8%, w 2013 roku rośnie (1,1%) i osiąga wartość 27 mld, import natomiast po 11,8% spadku w roku 2012, w 2013 odnotowuje nadal spadki, ale zdecydowanie mniejsze (-2,5%), a jego wartość wynosi 17,5 mld. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor rolno – spożywczy

Według opracowania Włoskiej Organizacji Przedsiębiorców Rolnych ,,Coldiretti’’ oraz włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT, włoski sektor spożywczy osiągnął w 2013 roku pozytywne wyniki, biorąc pod uwagę eksport, przede wszystkim wina, oliwy i produktów owocowo - warzywnych. Wartość eksportu tych towarów wyniosła 33 mld euro co stanowi 6% wzrost w porównaniu z rokiem 2012. Całkowita wartość sektora wzrosła w 2013 roku o 5,7 %. Obroty w branży spożywczej zwiększyły się przede wszystkim dzięki wzrostowi eksportu (21%). W styczniu wzrosty był znaczący (+8,7% w por. z rokiem 2012) – podwójny w porównaniu ze średnią krajową. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Sektor energetyczny

Zgodnie z danymi stowarzyszenia producentów energii elektrycznej Assoelettrica, roku 2013 zużycie energii elektrycznej zostało zredukowane we Włoszech o 3,4% w stosunku do roku 2012 i osiągnęło wartość 296.852 GWh. W okresie sprawozdawczym włoski przemysł energetyczny wytworzył 277.380 GWh (-3,6%), z czego 1.734 GWh było przeznaczonych na ruch przepompowni wody w hydroelektrowniach. Różnicę pomiędzy produkcją a zużyciem pokryto poprzez import energii, w szczególności z Francji i Szwajcarii. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Wywiadownie handlowe

Współpraca handlowa z włoskimi kontrahentami stanowi szanse na rozwój polskich przedsiębiorstw. Tymczasem każda współpraca, szczególnie z partnerem zagranicznym, niesie za sobą ryzyko, które wzrasta w przypadku braku odpowiedniej wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji ekonomicznej partnera oraz obowiązujących w jego kraju przepisów prawnych. Treść podpisanego kontraktu handlowego winna w miarę możliwości precyzyjnie określać prawa i obowiązki każdej strony, a w szczególności sposób rozwiązywania sporów i egzekucji należności finansowych. Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

zdjęcie domyślne

Ważne instytucje

Ministerstwa Dodał : Piotr Sajdak | 20.12.2015 Włochy

Poprzednia
z 2