Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady samozatrudnienia (lavoro autonomo)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-20 21:11:51
włochy

Obywatele polscy, zamierzający podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia (podstawa prawna– dekret z mocą ustawy DL 185/2000) czynią to na zasadach obowiązujących wszystkich obywateli UE.

Obywatele polscy, zamierzający podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia (podstawa prawna– dekret z mocą ustawy DL 185/2000) czynią to na zasadach obowiązujących wszystkich obywateli UE.

Przez działalność na zasadzie samozatrudnienia rozumie się działalność na własny rachunek- przemysłową, zawodową (w tzw. wolnych zawodach regulowanych i nie regulowanych), rzemieślniczą i handlową. Przez samozatrudnienie rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, cechujące się stałością i ciągłością świadczonej pracy. Do działalności na zasadzie samozatrudnienia zalicza się również umowy o dzieło (contratti a progetto). Cudzoziemiec pragnący prowadzić powyższą działalność we Włoszech, w formie spółki kapitałowej lub osobowej, poza spełnieniem wymogów etycznych i zawodowych winien spełniać warunki upoważniające go do wpisu na listy zawodowe (albo professionale), jeżeli taki wymóg wynika z przepisów prawa.

Obywatel polski zainteresowany podjęciem działalności na zasadzie samozatrudnienia może ją zarejestrować osobiście, poprzez pełnomocnika, korzystając z usług doradcy ds. handlowych i podatkowych (commercialista) lub też korzystać w toku otwierania działalności i jej wykonywania z usług CNA – Krajowej Konfederacji Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców (http://www.cna.it/).

 

1. Fazy postępowania prowadzące do podjęcia działalności na zasadzie samozatrudnienia:

W zależności od rodzaju działalności realizowanej w formie samozatrudnienia osoba zainteresowana powinna w pierwszej kolejności sprawdzić:

-jakie wymogi stawia ustawodawstwo włoskie w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności– w rozumieniu odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz wymaganego wykształcenia

-jakie wymogi sanitarne i jaki rodzaj lokalu wymagany jest dla prowadzenia danej działalności (sprawdzić w regolamento comunale– przepisach gminy lub „regolamento d’igiene”- przepisach dot. wymogów sanitarnych właściwego ASL (urząd ds. zdrowia))

-jak należy dostosować lokal użytkowy, w którym będzie wykonywana działalność, aby uzyskać zezwolenie na jego wykorzystanie (w Comune– gminie właściwej terytorialnie)

*dla niektórych rodzajów działalności (np. drukarnie, garaże, taxi) wymagania precyzują przepisy szczególne

-czy dla zamierzonej działalności przewidziany jest wymóg uzyskania zezwolenia bezpieczeństwa publicznego (autorizzazione di Pubblica Sicurezza)- np. handel przedmiotami kosztownymi, wykonywanie zawodu fotografa

 

Po weryfikacji obowiązujących wymogów (i ich uzupełnieniu np. poprzez ukończenie wymaganych kursów organizowanych zazwyczaj na poziomie regionalnym) uzyskuje się licencję (zezwolenie) upoważniające do wykonywania określonej działalności.

Przykładowo:

-w REC (Registro Esercenti il Commercio)- w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności (prowadzenie restauracji, kawiarni itp., działalności turystycznej, prowadzenie hoteli campingów, b&b itp.)

-w urzędzie gminy (Comune)- w przypadku działalności handlowej, która wymaga tylko zarejestrowania w gminie

-w Ufficio Polizia Administrativa (urząd policji administracyjnej) w przypadku agencji reklamowej

-w Ministerstwie Pracy, Zdrowia i Polityki Socjalnej (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)- w przypadku agencji pośrednictwa pracy, upoważniające do wpisu do rejestru agencji

 

2. Problematyka zawodów regulowanych

Uwaga: Do wykonywania zawodów wolnych regulowanych i nieregulowanych niezbędne jest uznanie dyplomu uzyskanego przez cudzoziemca za granicą.

Z prawnego i administracyjnego punktu widzenia zawody te dzielą się na:

-takie, dla których wykonywania ustawodawca przewiduje obowiązek rejestracji w rejestrach lub listach zawodów

-takie, dla których wykonywania nie wymagana jest ich rejestracja jak wyżej, lecz są zawodami regulowanymi ustawowo

-nieregulowane

 

Do zawodów regulowanych zalicza się: zawody techniczne, prawno-sądowe, administracyjno-ekonomiczne, natury medycznej i pokrewne oraz inne – dziennikarze i publicyści.

 

Wykaz wszystkich zawodów regulowanych, dla których wykonywania niezbędne jest uzyskanie zezwolenia właściwego ministerstwa znajduje się na stronie internetowej www.politichecomunitarie.it/attivita/60/elenco-professioni-regolamentateservizi al. cittadino – elenco professioni regolamentate.

Przykładowo:

- uznanie dyplomów branży medycznej ( lekarz, pielęgniarka, fizykoterapeuta i in.) – wniosek kieruje się do Ministerstwa zdrowia (aktualnie Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej,)- http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/professioniSanitarie.jsp

- w przypadku dyplomów podlegających nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości (adwokat, konsultant podatkowy, biolog, chemik, leśnik, geolog, inżynier, agent wymiany walutowej, psycholog, opiekun społeczny, technik rolny, technik przemysłowy, dziennikarz i in.) - wniosek kieruje się do Direzione Generale Giustizia Civile, Dipartimento Affari di Giustizia, Settore Internazionale, Reparto II, Ufficio III,

 

3. Jeżeli planowana działalność na zasadzie samozatrudnienia ma charakter działalności przedsiębiorczej:

- należy ją zarejestrować w rejestrze przedsiębiorstw właściwej terytorialnie Izby Handlowej (Registro delle Imprese) – patrz:Rejestracja firm”

- uzyskać we właściwym terytorialnie urzędzie skarbowym (Agenzia delle Entrate) - numer identyfikacji podatkowej - codice fiscale oraz numer dla celów podatku VAT - partita IVA (patrz: „Rejestracja firm”)

- dokonać rejestracji dla celów ubezpieczeniowych w INPS (odpowiednik ZUS-u) lub w branżowej kasie ubezpieczeniowej (w przypadku zawodów, które podlegają takim kasom, np. w branży budownictwa – cassa edile)

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Zlewy i zlewozmywaki do twojej kuchni - SINK Quality

Nowoczesny design oraz najwyższa jakość zlewów granitowych – poznaj markę Sink Quality. Pasują on...
Polska - Siekierki Wielkie 2021-10-19 Dodał: Sink Quality Wyposażenie wnętrz Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert