Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPomoc prawna

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-20 21:08:43
włochy

We Włoszech bezpłatna pomoc prawna przysługuje obywatelom państwa obcego, pod warunkiem że przebywają w tym państwie legalnie. O tym, czy zostanie ona przyznana, decyduje wysokość dochodu wnioskodawcy.

We Włoszech bezpłatna pomoc prawna przysługuje obywatelom państwa obcego, pod warunkiem że przebywają w tym państwie legalnie. O tym, czy zostanie ona przyznana, decyduje wysokość dochodu wnioskodawcy.

Bezpłatna pomoc prawna we Włoszech przysługuje jedynie osobom, które w sporze są stroną pozwaną, niezależnie od ich narodowości. Może się o nią ubiegać każdy, kto nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów sądowych.

 

 

Kiedy przysługuje?

Pomoc prawna może zostać udzielona we wszystkich postępowaniach w sprawach cywilnych oraz w postępowaniach nieprocesowych, z jednym wyjątkiem. Otóż o pomoc nie można się starać, jeżeli sprawa toczona jest w celu przeprowadzenia cesji wierzytelności. W pozostałych przypadkach przysługuje ona jedynie pozwanym, pod warunkiem, że nie są oni zdolni do poniesienia kosztów prowadzenia sporu. O tym, czy mamy prawo do bezpłatnej pomocy, decyduje nasz dochód podlegający opodatkowaniu.

Próg dochodu, którego nie może przekroczyć starający się o pomoc, określa minister sprawiedliwości. Zmiany w tym zakresie następują co dwa lata. Jeżeli wnioskujący zamieszkuje wspólnie z małżonkiem lub innymi członkami rodziny, ich dochody także są brane pod uwagę. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Jeżeli powództwo zostało wytoczone w sprawie, w której interesy wnioskodawcy stoją w sprzeczności z interesami innych członków rodziny, pod uwagę brany jest jedynie dochód osobisty starającego się o pomoc.

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wzór formularza wniosku o udzielenie pomocy prawnej można uzyskać w sekretariacie rady adwokackiej w miejscu siedziby właściwego sądu, przed którym toczy się postępowanie. Prawo bardzo dokładnie określa, jakie informacje powinien zawierać wniosek. Przede wszystkim przepisy wymagają, aby wniosek został zaprezentowany przez wnioskodawcę wraz z ważnym dokumentem tożsamości, bądź przez adwokata, który ma obowiązek potwierdzić autentyczność podpisu wnioskodawcy. Wniosek może zostać również wysłany listem poleconym wraz z dołączoną kopią dokumentu tożsamości wnioskodawcy do rady adwokackiej w miejscu siedziby właściwego sądu, przed którym toczy się postępowanie. Jeżeli spór jeszcze nie został wszczęty, właściwa będzie rada adwokacka, która znajduje się w okręgu sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Wniosek musi być złożony na papierze gładkim. Prawo bardzo dokładnie wskazuje, jakie informacje należy przedstawić. Przede wszystkim wniosek musi zawierać prośbę o przyznanie pomocy prawnej i wskazanie postępowania, jeżeli zostało wszczęte. Musi zawierać dane osobowe wnioskodawcy oraz członków jego rodziny wraz z wskazaniem ich numerów identyfikacji podatkowej. Należy także dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, że wysokość jego dochodu uprawnia go do otrzymania pomocy prawnej.

 

 

Ważne!

Rada adwokacka przyznaje pomoc prawną w terminie dziesięciu dni, jeżeli ma pewność, że dochód wnioskodawcy nie przekracza ustalonego progu oraz że jego żądania są odpowiednio uzasadnione.

 

Źródło: WPHI, Ministerstwo Sprawiedliwości Włoch, GP

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Jak zbudować zaplecze SEO?

Nie trzeba być specjalistą z zakresu marketingu internetowego, aby móc stwierdzić, że zaplecze SE...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Pozycjonowanie stro...

Kiedy zakładamy własną działalność jednoosobową, bardzo często mamy dość ograniczony budżet, któr...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Rudy metali, Ropa naftowa i gaz ziemny, Mięso, Ryby, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Zobacz ofertę

SEO description – co to jest?

Zadaniem SEO description jest stworzenie krótkiego opisu strony html. Jego zawartość może zostać ...
Polska - SZCZECIN 2021-12-08 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert