.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOchrona własności przemysłowej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-20 21:07:02
włochy

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej

PATENTY

We Włoszech występują dwa typy patentów:

• Patent na Wynalazek (invenzione) dotyczy wynalazków o zastosowaniu przemysłowym. Jest przyznawany na okres 20 lat, bez możliwości odnowy.

• Modele użyteczne (modello di utilità) – dotyczą konkretnych urządzeń, którym wynalazca nadaje kształt, strukturę i wzbogaca o elementy korzystniejsze od dotychczas istniejących. Jest przyznawany na 10 lat, bez możliwości przedłużenia.

Patenty są udzielane na wszystkie wynalazki nadające się do przemysłowego stosowania, odznaczające się nowością, poziomem wynalazczym (tj. wynalazek w świetle stanu techniki nie jest oczywisty dla specjalisty z tej dziedziny) oraz nie naruszające ogólnie przyjętych zasad społecznych (również moralnych). Zgłoszenia patentowego mogą dokonać zarówno spółki, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Patent może stracić „ważność” w przypadku braku zapłaty wymaganych podatków rocznych lub nie zrealizowania wynalazku w ciągu 3 lat od zdobycia koncesji lub 4 lat od daty złożenia podania.

Informacji na temat rejestracji patentów udzielają przede wszystkim włoski Urząd Patentowy (Ufficio Italiano Brevetti e March, UIBM) i Izby Handlowe (Camere di Commercio) 1. Na stronach UIBM są dostępne formularze rejestracyjne. Do formularza należy dołączyć opis techniczny, rysunki techniczne produktu. Opis, który należy poprzedzić informacja na temat sytuacji w danej dziedzinie, powinien zawierać dokładnie zdefiniowany cel. Zgodnie z prawem włoskim cudzoziemiec w zakresie rejestracji patentów ma takie same prawa, jak i obywatel włoski.

Więcej na powyższy temat na www.ufficiobrevetti.it

Sugeruje się jednak, ze względu na złożoność procedury, skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm doradczych.

Dzięki zunifikowanemu systemowi, ustalonemu przez EUROPEJSKĄ KONWENCJĘ PATENTOWĄ można występować o patent ważny aż w 20 krajach europejskich, przedstawiając podanie tylko w jednym z nich i tylko w jednym języku. Takie patenty posiadają znacznie większą moc niż uznawane tylko na skalę krajową ze względu na szczegółowe analizy jakim są poddawane.

ZNAKI FIRMOWE

Pozwalające odróżnić na rynku produkty lub usługi danej firmy od innych są udzielane bezterminowo. Znakiem firmowym mogą być m.in. nazwa, jedno lub więcej słów, graficzny znak, dźwięk. Aby zarejestrować znak musi być znakiem nowym, nie funkcjonującym na terytorium włoskim. Może być on jednak już zarejestrowany zagranicą – pod warunkiem, iż nie jest on bardzo popularny i że jego wybór „nie jest wyrazem złej woli”.

Istnieje możliwość uzyskania UNIJNEGO ZNAKU FIRMOWEGO. W takim przypadku należy zgłosić się do Urzędu Regulacji Rynku z siedzibą w Alicante (Hiszpania) lub do UIBM. Więcej informacji na www.ufficiobrevetti.it

Wzorce i rysunki przemysłowe (modelli e disegni industriali)

Informacji na temat wzorców i rysunków przemysłowych oraz kosztów ich rejestracji udzielają m.in. włoskie Izby Handlowe (Camere di Commercio) oraz UIBM. We Włoszech wzorce przemysłowe dzielą się zasadniczo na tzw. „model użyteczny” oraz wzorzec i rysunek ornamentalny.

Ośrodki certyfikacji i homologacji

Sistema Italiano per l'Accreditamento- Accredia (http://www.accredia.it/) jest jednostką zajmującą się organizacją certyfikacji, homologacji, akredytacji oraz inspekcji produktów wytwarzanych, komercjalizowanych i używanych na terenie Włoch.

Jest to stowarzyszenie prywatne, niezależne i niekomercyjne biorące aktywny udział we wszystkich odnośnych organizacjach międzynarodowych takich jak: EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratories Accreditation Corporation), IAF (International Accreditation Forum).

Chcąc uzyskać certyfikację lub homologację dla swojego produktu, należy poddać go inspekcji odpowiedniej instytucji akredytowanej przez SINCERT. Lista firm zajmujących się wydawaniem certyfikatów jest dostępna na stronach internetowych SINCERT. Po przedstawieniu koniecznych dokumentów oraz uiszczeniu wymaganych opłat zostanie wydany zainteresowanemu stosowny certyfikat do przedstawienia odpowiednim Instytucjom Publicznym, przedsiębiorstwom lub użytkownikom. Poniższy schemat pokazuje organizację włoskich służb odpowiedzialnych za udzielanie certyfikatów i homologacji.

SINCERT – Akredytacja Organizmów Certyfikacji i Homologacji

SINAL – Akredytacja Laboratoriów Badawczych

SIT – Akredytacja Laboratoriów Wzorcowych

Przykładowo - Camera di Commercio di Torino http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=4153