.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuŚwiadczenie usług

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-20 21:05:17
włochy

Od 01.05.2004 r. polskie firmy mogą świadczyć usługi zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług uregulowaną przez prawo wspólnotowe. W odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw, którą charakteryzuje stałość i ciągłość, swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości. Oznacza to, że usługodawca świadczy usługę w innym kraju członkowskim UE przez określony czas.

Od 01.05.2004 r. polskie firmy mogą świadczyć usługi zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług uregulowaną przez prawo wspólnotowe. W odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw, którą charakteryzuje stałość i ciągłość, swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości. Oznacza to, że usługodawca świadczy usługę w innym kraju członkowskim UE przez określony czas.

W związku z otwarciem rynku pracy dla Polaków przez Włochy (zgodnie z okólnikiem nr 21 z 31.07.2006 r., każdy obywatel polski ma prawo podjąć pracę we Włoszech bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę (tzw. nulla osta al lavoro).

Świadczenie usług poprzez delegowanie pracowników

Przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce, zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę, może w ramach zasady swobody świadczenia usług delegować ich do wykonania określonej usługi w innym państwie członkowskim UE.

Podstawą korzystania z tej zasady jest kontrakt lub umowa o dzieło z przedsiębiorcą z docelowego państwa członkowskiego (Włochy). Pracownicy oddelegowani, wykonując usługę za granicą, opłacani są przez swojego polskiego pracodawcę i podlegają wyłącznie jego poleceniom. Niedopuszczalna jest podległość służbowa między polskim pracownikiem a zagranicznym pracodawcą. Polski usługodawca powinien ze swoimi delegowanymi pracownikami wysłać kierownika, który kontaktować się będzie z kontrahentem. Firma włoska powinna polskiemu usługodawcy płacić całą kwotę uzgodnioną w kontrakcie, załodze uposażenie wypłacane jest w Polsce.

Przed podjęciem tego rodzaju działalności radzimy zapoznać się z regulacjami zawartymi w Dyrektywie 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

1. Oddelegowanie pracownika, obywatela polskiego, zatrudnionego w polskim przedsiębiorstwie, do pracy we Włoszech

Aktem prawnym wdrażającym Dyrektywę 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług jest we Włoszech Rozporządzenie z mocą ustawy- Decreto Legge nr 72 z dnia 25.02.2000 r.

Art. 1 powyższego Rozporządzenia dotyczy przedsiębiorstw z krajów UE innych niż Włochy, które w związku z transgranicznym świadczeniem usług:

• delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Włoch, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym na terenie Włoch,

• delegują pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do jednej grupy, pod warunkiem, że w toku wykonywanej pracy stosunek pracy opiera się na oddelegowaniu.

WYMOGI: pracownicy oddelegowani do pracy do Włoch muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenie oddelegowania pracodawcy, potwierdzenie ubezpieczenia społecznego i dokument poświadczający czasokres pracy.

W przypadku, gdy przepisy prawa kraju delegującego są mniej korzystne dla pracowników, niż przepisy kraju przyjmującego, w okresie trwania oddelegowania stosowane będą korzystniejsze dla pracownika przepisy, wynikające z miejscowego ustawodawstwa oraz układów zbiorowych dla pracowników miejscowych wykonujących ten sam rodzaj pracy (art. 3 Decreto Legge 72/2000).

Miejscowe przepisy prawne oraz postanowienia układu zbiorowego odnoszące się do minimalnego okresu rocznego płatnego urlopu oraz odnoszące się do minimalnej stawki pracy, w tym wynagrodzenia za nadgodziny, nie mają zastosowania w przypadku wstępnego montażu i/lub pierwszej instalacji wyrobów stanowiących nieodłączną część umowy na dostawę wyrobów pod warunkiem, iż czas kontraktu wynosi nie więcej niż 8 dni.

W przypadku natomiast prac budowlanych miejscowe przepisy odnośnie minimalnego okresu urlopowego i minimalnej stawki pracy mają natychmiastowe zastosowanie (art. 3 Decreto Legge nr. 72/2000).

Przedsiębiorstwo polskie świadczące usługi jest zobowiązane do ścisłego respektowanie lokalnych warunków BHP.

Pracownicy oddelegowani powinni posiadać Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, która stanowi dowód uprawnienia danej osoby do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju. Jest także dowodem zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia, uzasadnionego medycznie, w trakcie pobytu za granicą.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/ue.