Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja podmiotu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-12 16:24:29
włochy, spółki, prawo, podatki

Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej we Włoszech odbywa się zgodnie z procedurą tzw. Comunicazione Unica.

Aby spełnić wszystkie wymogi związane z podjęciem działalności gospodarczej, trzeba przedstawić on- line tzw. Comunicazione Unica (ComUnica) w jednym tylko urzędzie - rejestrze spółek izby handlowej.

Comunicazione Unica to zbiór dokumentów elektronicznych: dokumentu zawierającego dane wnioskodawcy, przedmiot sprawy oraz wnioski złożone do zainteresowanych instytucji; formularze do rejestru firm (Registro delle Imprese); formularze do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate); formularze do INPS; formularze do INAIL.

Dzięki ComUnica przedsiębiorca w formie elektronicznej wypełni wniosek o przyznanie codice fiscale/p IVA oraz wniosek o wpis do rejestru w izbie handlowej, a także przedstawi Comunicazione Unica, do której dołączy formularze do INPS i do INAIL).

W ten sposób złoży również podpis elektroniczny na dokumentach oraz wyśle dokumenty do izby handlowej. Stosowanie procedury on-line przewiduje wykorzystanie nieodpłatnego oprogramowania ComUnica Impresa (lub tylko ComUnica). To przewodniki do wypełniania wszystkich dokumentów związanych z powstaniem spółki, zmianami w toku jej prowadzenia czy wykreślenia z rejestru.

Sporządzone oświadczenie (comunicazione) jest ważne dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i odszkodowawczych. Po opatrzeniu go podpisem elektronicznym, zostaje przesłane do rejestru firm we właściwej izbie handlowej, która przekazuje je innym instytucjom: urzędowi skarbowemu, zakładowi ubezpieczeń społecznych i zakładowi ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy.

Po przekazaniu dokumentacji, izba handlowa wysyła automatycznie na adres poczty elektronicznej PEC (Posta Elettronica Certificata – Poczta Elektroniczna Certyfikowana) potwierdzenie nadania numeru sprawy (ricevuta di protocollo) oraz potwierdzenie otrzymania dokumentacji – Comunicazione Unica. W ciągu pięciu dni właściwa izba handlowa wysyła informację o wpisie spółki do rejestru na adres poczty elektronicznej PEC spółki oraz na adres nadawcy dokumentacji. W ciągu siedmiu dni poszczególne zainteresowane instytucje wysyłają informacje do spółki i do rejestru firm.

Zgodnie z art. 2188 włoskiego kodeksu cywilnego, działalność o charakterze gospodarczym podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorstw (Registro delle Imprese). Rejestry dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw prowadzą jedynie właściwe izby handlowe (Camera di Commercio Industria Artigianata Agricoltura - CCIAA). Wykaz wszystkich CCIAA można znaleźć na stronie http://www.camcom.it/. Rejestr jest publiczny; wpisywani są do niego przedsiębiorcy, którzy wykonują podany poniżej rodzaj działalności - art. 2195 c.c.:

  • działalność przemysłową zmierzająca do produkcji dóbr i usług
  • pośrednictwo w obrocie dóbr
  • transport drogowy, wodny, powietrzny
  • działalność bankowa i ubezpieczeniowa
  • działalność pomocnicza do wymienionych powyżej działalności
     

Wpisowi do rejestru podlegają też spółki - art. 2200 c.c. oraz podmioty samorządowe uprawnione do działalności gospodarczej art. 2201 c.c. Spółki cywilne są wpisywane w dziale specjalnym, podobnie jak przedsiębiorstwa rolnicze.

Od 1 lipca 2003 r. składanie wszystkich dokumentów związanych z wpisem firmy do Rejestru Przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym (system TELEMACO), po potwierdzeniu podpisem elektronicznym.

Do zarejestrowania działalności gospodarczej w tym systemie konieczna jest specjalna karta SMART, umożliwiająca składanie podpisu elektronicznego. Karty takie można otrzymać w biurach izb handlowych. Po to, by ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z systemu, Izba Handlowa w Rzymie wydała specjalne vademecum. Jest ono dostępne na stronie internetowej http://www.rm.camcom.it/ w języku włoskim i zawiera wszystkie informacje, praktyczne i prawne, związane z rejestracją przedsiębiorstw drogą elektroniczną, jak również innymi procedurami związanymi z prowadzeniem firmy.

Rejestracja firmy drogą elektroniczną nie obowiązuje przedsiębiorców indywidualnych oraz podmiotów, którzy podlegają jedynie rejestracji w REA np.: stowarzyszenia, przedstawicielstwa firm zagranicznych we Włoszech.

 

Prawo

 

Ramy prawne dotyczące systemu elektronicznego rejestracji przedsiębiorstw obejmują: Art. 15 Ustawy nr.59 z dnia 15 marca 1997 roku w sprawie ważności prawnej dokumentów sporządzanych i przesyłanych drogą elektroniczną; Dekret Prezydenta Republiki nr.513 z dnia 10 listopada 1997 roku w sprawie ważności prawnej i reguł technicznych związanych z podpisem elektronicznym (uaktualniony DPR n.445 z 2000r); Dekret Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 roku zawierający reguły techniczne dotyczące tworzenia, przesyłania, przechowywania, reprodukcji i konwalidacji dokumentów informatycznych. W styczniu 2002 r. Włochy wdrożyły dyrektywę unijną 1999/93/CE w sprawie podpisu elektronicznego.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw